Xavier, Amanda Iumatti Santos Firmo, Mariana Brayner Cavalcanti, Edvane Borges da Silva, Ademir de Jesus Amaral, e Thiago de Salazar e Fernandes. 2018. “Fractal Analysis of Chromatin As a Potential Indicator of Human Exposures to Ionizing Radiation”. Scientia Plena 14 (2). https://doi.org/10.14808/sci.plena.2018.020901.