Amarante, Simonise Figueiredo, André Luis Dantas Ramos, Maikon Alves Freire, e Douglas Thainan Silva Lima Mendes. 2016. “ ZIF-8 E ZIF-67”. Scientia Plena 12 (5). https://doi.org/10.14808/sci.plena.2016.054201.