(1)
Oliveira, J. C.; Torres, T. M.; Pereira, W. O. Distribution and Survival of Leukemias in the Mesoregion of the Potiguar West. Sci. Plena 2018, 14.