[1]
Oliveira, J.C., Torres, T.M. e Pereira, W.O. 2018. Distribution and survival of leukemias in the mesoregion of the Potiguar West. Scientia Plena. 14, 4 (maio 2018). DOI:https://doi.org/10.14808/sci.plena.2018.047501.